Barnet mellem 2½ og 4 år

I denne alder er barnet mere fokuseret på at være udadrettet. Det barnet har lært i tidligere faser anvendes nu i andre sammenhænge. Børn med en god tilknytningshistorie tager det for givet, at nye mennesker, som det møder, vil synes om det.

Udviklingen i denne fase ser således ud:

 • Barnet er bevidst om, hvilke regler der gælder, men kan ikke kontinuerligt kontrollere sin opførsel
 • Barnet kan kortvarigt kontrollere sin opførsel
 • Barnet er bevidst om de gældende regler – også selv om forældrene ikke er der til at korrigere barnet

Forældrenes opgave i denne fase er:

 • At rose barnets egne initiativer
 • At hjælpe barnet med at øge sine færdigheder i forhold til omverdenen ved at give det informationer og ting det kan lege med
 • At lære barnet at respektere sig selv og andre ved at lægge vægt på empati og ved at afbryde negative handlinger
 • At sætte trygge og konsekvente grænser
 • Tydeligt at skelne mellem barnets og forældrenes forskellige roller
 • At fortsætte arbejdet med at udvikle barnets positive selvbillede
 • At lære barnet at regler er en hjælp
 • At hjælpe barnet med at fortælle om sin verden
 • At lære barnet at udtrykke sine negative følelser uden at skade nogen

Hvad jeg som forælder kan gøre for at opmuntre tilknytningen i denne fase:

 • Anvend de foregående fasers råd frit (børn der gennemgår denne fase som 11-årige er naturligvis for gamle til eksempelvis at blive madede, mens nogle af de andre teknikker virker godt)
 • Tillad dit barn at regrediere (gå tilbage i udviklingen), hvis det har brug for det. Faktisk regredierer de fleste voksne også, hvis de behøver trøst eller omsorg
 • Giv barnet mange dyner/puder i sengen. Vær ikke bange for at vugge dit barn i søvn. Husk at forsikre barnet om, at du også vil være der for det i morgen
 • Hvis barnet ikke sover i dit soveværelse kan du opmuntre barnet til at komme ind til dig, hvis det bliver bange om natten
 • Forklar barnet om grunden til, at det blev bortadopteret på en enkel og konkret måde

Tegn på at mit barn (grundet flytning i denne fase eller p.g.a tidligere afbrudte faser) ikke har fuldført fasen mellem 2½ og 4 år:

 • Hvis du har mistanke om, at dit barn er blevet alvorligt forsømt, må du mindske de stimuli, barnet udsættes for, indtil det har tilpasset sig et normalt miljø. Hav f.eks kun få legesager til barnet og sørg for at omgivelserne er så enkle som muligt
 • Fortæl barnet at det er elsket. Er barnet gennem adoptionen afvist af sine tidligere omsorgspersoner kan det grundet denne alders selvcentrering let tro, at det selv er årsag til bortadoptionen
 • Bibehold så meget som muligt af dit barns identitet. Hvis barnet har nogle personlige ting med bør du gemme alt (tøj, legetøj m.m.) – også selv om tingene måtte være nok så slidte
 • Hold om barnet, hvis det får raserianfald. Ofte vil barnet bryde ud i gråd og sørge, når forældrene først holder om det og trøster det
 • Barnet vil måske hævde, at det har slået sig meget/har meget mere ondt et sted, end det egentligt er tilfældet. Dette vil tillade barnet at græde for en stund og få trøst. Det vil hjælpe, hvis du lytter til barnet, trøster det, giver det knus og kram i stedet for at nedtone/negligere barnets skade eller smerte. Skaden eller smerten sidder egentligt i barnets “hjerte”, men dette er barnet ikke i stand til at udtrykke
 • Børn der flyttes i denne fase er ofte i chok. Barnet behøver derfor stor forudsigelighed i sin hverdag. Vær forberedt på igen og igen at forklare barnet omkring omstændighederne for adoptionen af det/flytningen af det

Følgende kendetegn er tydelige for det barn, der har fuldført fasen mellem 2½ og 4 år:

 • Barnet vil gerne “krammes” og kravler gerne op til forældrene, selv om det til tider vil vriste sig fri af forældrenes favn
 • Barnet vil have sine forældre tæt på, når det lægges i seng
 • Barnet orienterer sig om, hvor forældrene befinder sig, når det handler mod givne regler
 • Barnet stræber efter forældrenes positive opmærksomhed og afbryder ikke denne opmærksomhed, når det har fået den
 • Barnet søger forældrenes hjælp til at løse problemer og foretrækker forældrenes hjælp frem for andres
 • Barnet har øjenkontakt og ler mod forældrene flere gange om dagen
 • Barnet efterligner forældrenes handlinger og forsøger at være forældrene fysisk nær