Barnet mellem 1½ og 2½ år

Efter barnet har knyttet sig til forældrene, er det næste trin, at barnet bliver bevidst om, at det er et selvstændigt individ. Barnet mellem 1½ og 2½ år prøver sin egen vilje af og protesterer gerne mod andres. På trods heraf behøver barnet fortsat meget nærhed. Forældrenes opgave for at opmuntre udviklingen i denne fase er at hjælpe barnet til at opdage sig selv – blandt andet ved selv at vise, at man vil være ved barnet og give barnet positiv opmærksomhed.

Andre opgaver er her at være konsekvent og sætte trygge grænser for barnet, samt at lære barnet om sine omgivelser på en sådan måde, at barnets nysgerrighed skærpes.

Barnet i denne fase kan sædvanligvis følgende:

 • De kender deres grundlæggende identitet (navn, alder, køn)
 • De lærer sig regler og har brug for ritualer
 • De elsker at opremse navnene på alle familiemedlemmer
 • De begynder at tale
 • De ved at en del handlinger følges af andre (tager mor sin jakke på vil hun snart gå ud af døren o.s.v.)

Hvad jeg som forælder kan gøre for at opmuntre tilknytningen i denne fase:

 • Anvend idéerne fra de tidligere faser. Stræb på at indlemme idéerne i dagligdagens rutiner og gøremål.
 • Skab situationer for barnet, hvor det får lov selv at bestemme
 • Ros barnet. Børn i denne alder elsker ros. En positiv indstilling til barnet vil bringe det nærer dig
 • Barnet kan have et dårligt selvbillede. Lad det forstå både direkte og indirekte, at det er vidunderligt, da et dårligt selvbillede hindrer tilknytningen
 • Barnet har måske allerede lært, at så snart det tidligere har forsøgt at tilknytte sig, er det blevet separeret fra sine omsorgspersoner. Du kan hjælpe dit barn til igen at turde våge at tilknytte sig ved at lade barnet forstå, at du er en rigtig god forælder. Venner og familie kan hjælpe denne proces på vej ved f.eks at sige: “Sikke en dejlig/god/fantastisk mor/far du har” til barnet
 • Mange børn i denne alder begynder naturligt at pottetræne. Børn der rent psykologisk set er yngre end deres fysiske alder behøver mere tid til at lære sig dette. Lad barnet tage det i sit tempo
 • Opbyg rutiner så det bliver forudsigeligt, hvornår barnet skal sove, spise o.s.v.
 • Begræns forandringer i hjemmet til et minimum
 • Mange børn får i denne alder negativ opmærksomhed, da de tester deres egen vilje. Forsøg at give barnet så meget positiv opmærksomhed som muligt. Lad barnet teste sin egen vilje på områder, hvor du har tålmodighed nok. Fremhæv det som barnet gør godt/er god til
 • Giv barnet dets livret. Barnet skal forsikres om, at der altid findes nok mad til det. Hav eventuelt altid en skål frugt stående tilgængeligt for barnet
 • Vægt den tid der bruges på leg med barnet. Kommer barnet fra usle forhold har det måske aldrig lært at lege
 • Optag eventuelt dig og dit barn på video når I leger, spiser eller synger. Se derefter optagelserne sammen med dit barn. Børn der er bange for at være sammen med sine forældre bliver mere afslappede, når de ser sådanne optagelser
 • Leg gemmeleg med barnet. Rusen af det at blive “jagtet” og “fundet” er utrolig vigtigt for børn, der arbejder på at tilknytte sig

Følgende kendetegn er tydelige for det barn, der har fuldført fasen mellem 1½ og 2½ år:

 • Barnet kigger på dig gentagne gange i løbet af dagen bare for at se, hvad du laver og for at interagere
 • Barnet kan falde helt til ro efter at have været ophidset og kan f.eks acceptere at en aktivitet afsluttes
 • Barnet synes tydeligt om, at du roser det
 • Barnet “krammer dig tilbage” – også selv om det var dig, der tog initiativ til krammet
 • Barnet viser medfølelse, hvis du slår dig eller er urolig
 • Barnet bruger dig som hjælp til at falde til ro
 • Barnet gør forskellige ting for at få din opmærksomhed
 • Barnet viser skyldfølelse, når du signalerer, at du ikke bifalder noget, barnet har gjort
 • Barnet holder sig indenfor 2 meter af forældrene den største del af dagen