Barnet mellem 0 og 9 måneder

I denne alder begynder barnet normalt at udvikle sine sociale færdigheder i samspil med forældrene eller eventuelt personalet på børnehjemmet, plejefamilien eller andre.

Forældrene eller plejernes opgave er her at understøtte og opmuntre udviklingen på dette trin ved omsorgsfuldt at se på barnet og snakke med det samt reagere på barnets behov og signaler.

Tegn på at spædbarnet eventuelt ikke har fuldført denne fase kan være:

 • Spædbarnets mad- og søvnrytme er forstyrret (gælder først efter de første 6 uger efter ankomsten til adoptivforældrene)
 • Spædbarnet spiser uhæmmet eller slet ikke
 • Spædbarnet virker overstimuleret eller helt passiv
 • Spædbarnet stritter fysisk imod ved at spænde ryggen i en bue bagover, når det har fysisk kontakt med forældrene
 • Spædbarnet (der er over 3 måneder) virker ikke til at ville have nogen kontakt med forældrene. Har ikke øjenkontakt når det mades, ler eller pludrer ikke eller søger ikke øjenkontakt

Tegn på at det ældre barns udvikling har været forstyrret i 0-9 måneders alderen:

 • Barnet viser ingen eller kun lidt interesse for at være hos forældrene
 • Barnet bruger ikke forældrene som en tryg base, når det står overfor nye udfordringer
 • Barnet forsøger at kontrollere fødeindtagelsen og vil spise uden forældrenes hjælp
 • Barnet har ingen eller kun lidt øjenkontakt med forældrene
 • Barnet anvender metoder som at slå hovedet mod sengen, rokke frem og tilbage eller andet, når det skal sove
 • Barnet søger ikke forældrene, når det bliver uroligt eller bange
 • Barnet ved ikke, hvordan det skal indlede eller deltage i leg med forældrene eller jævnaldrende
 • Barnet er modvilligt overfor forældrenes berøring
 • Barnet er overdrevet på vagt i forhold til omgivelserne
 • Barnet har svært ved at sove eller vågner ofte
 • Barnet svinger meget i humøret

Hvad jeg som forælder kan gøre efter hjemkomsten med barnet, hvis dette måtte vise nogle af de ovenstående tegn på afbrudt udvikling:

 • Hold øjenkontakt med barnet når det mades
 • Lav regelbundne og forudsigelige daglige rutiner
 • Hav meget kropskontakt
 • Bad med barnet
 • Vug barnet og dans med det
 • Syng og tal med barnet, mens der holdes øjenkontakt
 • Bliv i hjemmet med barnet og hav ikke for mange gøremål. Tag ikke på for mange udflugter og hav ikke for meget besøg
 • Giv barnet mad når det viser, at det er sulten
 • Stimuler barnet hvis det synes at foretrække at ligge for sig selv
 • Bliv hos barnet hvis det græder eller skriger utrøsteligt
 • Undgå at få barnet passet af andre. Er det absolut nødvendigt at få barnet passet, så sørg for, at det bliver i hjemmet

Følgende kendetegn er tydelige for spædbarnet eller det ældre barn, der har fuldført fasen 0-9 måneder:

 • Spædbarnet/barnet betragter dig ofte, når du bevæger dig i rummet
 • Spædbarnet/barnet bliver oftest roligt, når du tager det op
 • Spædbarnet/barnet foretrækker at være hos dig frem for at være alene
 • Spædbarnet/barnet ler tilbage til dig, når du ler
 • Spædbarnet/barnet virker til at være glad for dig
 • Spædbarnet/barnet rækker ud efter dig
 • Spædbarnet/barnet kan lide at lege små lege med dig
 • Når spædbarnet/barnet er uroligt kigger det ængsteligt eller grædende på dig og forventer, at du hjælper det
 • Spædbarnet/barnet kravler op i din favn og holder fast ved dig, når du skal bære det