Sponsorprojekter

Sponsorprojekter

NigeriaForeningen arbejder løbende på at udvikle og søsætte sponsorprojekter til gavn for børnene i Nigeria – både de børn, der bor på børnehjemmene, men også de børn, der ikke har denne mulighed. I det følgende vil vi kort opridse de sponsorprojekter, der aktuelt arbejdes på, og siden her opdateres selvfølgelig med nyt, så snart der måtte være afklaring eller nyt omkring de enkelte projekter.

NigeriaForeningen har et rigtig spændende samarbejde med det danske børnetøjsfirma La/Møf vedr. yderligere sponsorater (La/Møf støtter allerede med sponsortøj til børnehjemmene i Nigeria – se evt. nedenfor). Aktuelt arbejdes der på et projekt, hvor omdrejningspunktet er ”hjælp til selvhjælp” for de svært udsatte og sårbare såkaldte ”børnehekse” i Nigeria. LIFE opretter i disse måneder et helt nyt center for de såkaldte ”børnehekse” og fra NigeriaForeningen og La/Møf´s side arbejdes der på muligheden for dels at uddanne/oplære de ældste børn indenfor sy-faget, så de vil kunne få en levevej i Nigeria og dels at rejse penge til centret via salg af specialdesignede tasker m.m. fra La/Møf – selvfølgelig i nigerianske tekstiler. Det er et stort projekt med mange små sten på vejen, men vi tager et skridt ad gangen og håber på at nå i mål til sidst.

I sensommeren 2011 fik vi desuden en helt uventet gave i form af 13!!! kasser rigtig fint sponsortøj fra børnetøjsfirmaerne Phister & Philina samt Cupcake. Langt størstedelen viste sig dog at være meget skønne (og varme) fleecejakker, heldragter, huer og vanter – nok mere anvendelige her i Danmark end i Nigeria´s varme. Helt ekstraordinært fik vi derfor af firmaerne lov til at sælge dette skønne tøj videre i Danmark, mod at indtægterne selvfølgelig gik ubeskåret til støtte for børnene i Nigeria. Vi har netop sendt kr. 10.000,- fra tøjsalget via AC Børnehjælp til LIFE i Nigeria til brug på centret for de såkaldte ”børnehekse”, og der arbejdes på at få solgt det sidste fleece også, så vi forhåbentligt kan nå endnu et flot beløb til børnene i Nigeria. Vi er rigtig glade for, at børnetøjsfirmaerne gav os denne mulighed. Det er en glæde at kunne sende sponsortøj til Nigeria, men rede kontanter gør en kæmpe forskel dernede, så TUSIND tak til Phister & Philina samt Cupcake for at åbne op for denne mulighed.

En del af Nigeriaforeningens sponsorprojekter har således omdrejningspunkt i de børn, der ikke måtte have mulighed for at få en familie i Nigeria, Danmark eller for den sags skyld i et andet land. Vi vil i NigeriaForeningen gerne gøre en ekstra indsats for netop denne gruppe børn, men dette betyder dog ikke, at vi ikke også fokuserer på støtte til børnehjemmene, hvorfra der formidles børn til Danmark.

Aktuelt arbejder NigeriaForeningen på 2 sponsorprojektmuligheder, som vi kort vil opridse her. Disse projekter er ikke gennemarbejdet endnu og er endnu under udvikling, men der arbejdes hen mod at etablere en ”akut-hjælpe-fond” for børnehjemmene. D.v.s en fond hvorfra der kan udbetales større eller mindre beløb til børnehjemmene, såfremt de står med et akut behov. Det kunne være en reparation/udskiftning af ødelagt generator, specielt dyrt medicin til behandling af 1 eller flere børn, reparation/anskaffelse af special-hjælpemidler til børn eller andet. Udbetaling fra en akut-hjælpe-fond skal altid ske som en aftale mellem LIFE, AC Børnehjælp og NigeriaForeningen. NigeriaForeningen ønsker ingen direkte pengeoverførsler til konkrete børnehjem – læs eventuelt også mere om foreningens økonomiske politik på hjemmesiden under menupunktet “Foreningens politikker”.

Udfordringen med dette projekt er løbende at kunne generere penge til brug for en akut-hjælpe-fond. Vi hører meget gerne fra medlemmer, der måtte sidde inde med idéer til opbygning af kapital – det være sig både engangsbeløb som fortløbende mulighed for kapitalanskaffelse. Skriv i så fald meget gerne til Ester her.

Det andet sponsorprojekt der arbejdes på er muligheden for adoptanter (og andre interesserede) i.f.t at sponsorere et navngivent barn på et konkret børnehjem – både i.f.t skolegang, eventuel medicinering, ophold på børnehjem o.s.v. Det kunne bl.a være de børn, der grundet alder eller helbred ikke har mulighed for at få en ny familie via adoption. Her kunne vi forestille os en aftale mellem LIFE, AC Børnehjælp, NigeriaForeningen og de enkelte interesserede adoptivfamilier i Danmark. Vi forestiller os her en månedlig pengeoverførsel fra interesserede adoptivfamilier (eller andre), der måtte ønske at sponsorere et barn direkte, og vi undersøger aktuelt mulighederne hos alle involverede parter. Der vil i fald sponsorprojektet kan realiseres blive sendt en kort beretning vedr. sponsorbarnet til de danske sponsorfamilier medfølgende et billede af barnet minimum 2 x årligt. Vi vil efterlyse sponsorfamilier til konkrete børn via hjemmesiden her.

 

Sponsorkonto

NigeriaForeningen har oprettet en separat foreningskonto, der udelukkende vil blive brugt til sponsor-aktiviteter. Det er allerede nu muligt at støtte bl.a. ovenstående sponsorprojekter via denne konto. Både med engangsbeløb eller med fortløbende indbetalinger – og alle bidrag – store som små – er mere end velkomne. Kontooplysningerne er:

Reg.nr 2366 konto.nr 0758881229

Der er vandtætte skodder mellem foreningskontingent og sponsorprojekter – d.v.s at der ikke tages eller benyttes midler fra kontingentindbetalinger til sponsorprojekterne, men at disse to ting holdes adskilt. NigeriaForeningen garanterer også 100% til børnene – det vil sige at alle bidrag til sponsorprojekter går ubeskåret til de aktuelle formål. Se eventuelt også under menupunktet “Foreningens politikker” i top-bjælken herover.

 

Sponsortøj

Det skal ikke være nogen hemmelighed, at midlerne på mange af børnehjemmene i Nigeria er små. Mange af børnehjemmene er afhængige af sponsorer og velgørere, der donerer penge og fysiske fornødenheder til hjemmene og driften heraf.

Noget af det, der kontinuerligt er brug for på mange af børnehjemmene, er tøj til børnene – børnehjemstøj bliver hurtigt slidt. Dette har været et af incitamenterne for at skaffe sponsortøj fra Danmark til gavn for børnehjemmene i Nigeria.

Sponsortøjet sendes til Nigeria med familier, der rejser til Lagos efter barn og tanken er, at de enkelte familier kan have tøjet med til lige netop deres børnehjem som en gave. Nogle børnehjem mangler dog mere sponsortøj, end andre. Der er derfor lavet aftale med LIFE om, at de i Nigeria kan være behjælpelige med at bringe sponsortøjet til lige netop det børnehjem, der har størst behov på et givent tidspunkt. Ved at distribuere tøjet på denne måde ved vi, at det når slutbrugerne.

Vi ved også, at hver enkelt familie typisk har begrænsede muligheder i forhold til mængden af det sponsortøj, det er muligt at medbringe i bagagen på en henterejse, men der arbejdes efter devicen: Lidt har også ret – specielt på nigerianske børnehjem!

Har I som familie mulighed for at medbringe sponsortøj til Nigeria, hører Ester meget gerne fra jer – klik her . Sponsortøjet destribueres som udgangspunkt fra Randers, men der er også mulighed for at få en mængde sponsortøj sendt eller på anden måde skaffet nærmere en bopæl, der ligger længere fra Randers. Skal tøjet sendes, kan der godt blive tale om lidt hjælp til at dække portoudgiften, men vi finder nok ud af det. Vigtigst er det, at tøjet når Nigeria.

Også for vores danske sponsorer er det vigtigt at vide, at tøjet når frem til børnehjemmene. Vi vil derfor meget gerne bede jer tage et par billeder af overdragelsen af sponsortøjet til børnehjemmet eller til LIFE i Nigeria og sende det hertil efter hjemkomst – Ester vil så sørge for videreformidling af billederne til sponsoren. Vi ved, hvor meget det glæder en sponsor at se tøjet i havn hos modtager og ikke mindst hvor meget det betyder i forhold til den fortsatte mulighed for sponsortøj. Det er selvfølgelig også vigtigt at understrege, at sponsortøjet under ingen omstændigheder må videresælges eller videregives til 3. mand i Danmark. Ofte er der tale om 2. sorteringstøj eller kasseret tøj, som vi helt ekstraordinært får mulighed for at aftage fra børnetøjsfirmaerne. Muligheden for fortsat at modtage sponsortøj til Nigeria afhænger derfor helt og holdent af, at vi kan garantere tøjets vej til børnehjemmene i Lagos.

Sponsorer

Me Too

Farver gør glad, og farver er der dejligt mange af i Me Too´s skønne børnetøj. Men Me Too gør glad på flere måder! Vi har i november 2013 netop modtaget en forrygende sponsorgave fra Me Too i form af skønt farvestrålende tøj til børnene på de nigerianske børnehjem. Me Too skriver om dem selv, at de sætter en ære i at levere kvalitetstøj i lækkert design til aktive børn… vi kan dermed ikke forestille os et bedre bestemmelsessted for Me Too´s sponsortøj, end hos de skønne børn i Nigeria. Glade og beriget udi alle farvenuancer vil NigeriaForeningen således takke Me Too mange gange for deres donation af sponsortøj, og skulle man få lyst til lidt farveglæde selv, vil vi anbefale Me Too´s hjemmeside her.

9884_571230626246977_682150548_n  10061_511870875516286_1251501834_n

Noa Noa

Noa Noa skriver om deres børnetøj: “Designet bag Noa Noa miniature er en hyldest til børn! Med et legende, feminint og funktionelt look rammer kollektionerne i hjertet af de fleste”. Vi kan så tilføje, at det også ramte NigeriaForeningen lige i hjertet, at Noa Noa ville sponsorere noget af deres skønne børnetøj til børnene på de nigerianske børnehjem. Og ikke nok med det – vi har også i juni 2013 modtaget en bunke bløde tøj-kaniner sponsoreret af Noa Noa, og disse har vi fået lov at sælge til fordel for børnene i Nigeria også. Vi er meget, meget glade for denne mulighed og takker Noa Noa rigtig mange gange for et forrygende samarbejde i forbindelse med ovennævnte sponsorprojekter.

Noa Noa´s kollektioner til både børn og voksne kan iøvrigt beundres på deres hjemmeside, der kan findes her.

13AU_NNm_0446

NoaNoa_miniature_logo

La/Møf

Det danske børnetøjsfirma La/Møf vil også gerne være med til at gøre en forskel på de nigerianske børnehjem, og når det er muligt, aftages der en sending sponsortøj herfra. Vi er rigtig, rigtig glade for denne mulighed og oprigtigt taknemmelige for La/Møf´s vilje til at bidrage til børnehjemmene i Nigeria. La/Møf har ud over noget skønt børnetøj også en holdning til verden omkring dem og er allerede involverede i hjælpeprojekter i Afrika. Læs gerne mere om La/Møf´s hjælpeprojekter på deres hjemmeside her, hvor deres skønne børnetøj også kan beundres.

 

 

Hugin & Mugin

Hugin & Mugin har samarbejdet omkring sponsortøj til børnehjemmene i Nigeria siden 2008. Vi har været så heldige, at Hugin & Mugin flere gange har ønsket at donere noget af deres skønne og farverige børnetøj til børnehjemmene, og gennem årene er der blevet sendt en del børnetøj til Nigeria herfra – både med familier, der rejste ud efter børn, men også med repræsentanterne fra LIFE ved besøg i Danmark. Vi har været meget, meget glade for det gode samarbejde med Hugin & Mugin, og derfor er det også med vemod, at vi har måttet sige farvel til denne sponsormulighed, idet Hugin & Mugin lukkede i 2011. Vi vil hermed takke Hugin & Mugin for det samarbejde, vi har haft med dem i NigeriaForeningen.

 

 

Krutter

Vi har siden 2009 haft et rigtig godt samarbejde med det danske børnetøjsfirma Krutter. I foråret 2013 har vi netop igen modtaget en herlig portion sponsortøj fra Krutter. Det er vi meget glade for, og takker Krutter mange gange. Vi håber, at der igen på et senere tidspunkt vil være mulighed for at modtage yderligere sponsortøj herfra til børnehjemmene i Nigeria. Krutter har deres egen hjemmeside, hvor deres smukke børnetøj kan ses. Klik her.

 

 

Danefæ

I foråret 2010 har det danske børnetøjsfirma Danefæ doneret sponsortøj til børnehjemmene i Nigeria.

Danefæ skriver selv om deres børnetøj:

“Enkle og funktionelle produkter i grafisk retrodesign for humoristisk herboende, begejstrede besøgende og syltetøjsfingrede småfolk”. NigeriaForeningen kan så tilføje: ”Nu også for nigerianske guldklumper på børnehjemmene i Lagos”.

 

 

Vi er rigtig glade for donationen, og takker Danefæ mange gange – og så kan vi i øvrigt kun opfordre til at gå på opdagelse i Danefæ´s univers her.

Ej Sikke Lej

Vinter 2010 har vi også helt ekstraordinært og som en engangsstøtte fået mulighed for at aftage T-shirts, bluser, bodystockings og heldragter fra børnetøjsfirmaet Ej Sikke Lej. Vi takker mange gange for denne donation.

IdaT

(Næsten) forår 2011 har vi været så heldige, at få en aftale om sponsortøj i hus med det danske børnetøjsfirma IdaT. I kender det sikkert alle som firmaet bag den store dyrepark, der pryder de fleste af IdaT´s farvestrålende kollektioner. IdaT er kendt for sin humoristiske streg, der kan gøre en uhyggelig edderkop til den bedste ven i verden. Mest kendt er måske aben, der har været frontfigur for IdaT helt siden starten i 2005, men også det glade babyansigt, der er firmaets logo, er elsket af såvel børn som voksne.

 

 

Vi er rigtig glade for donationen fra IdaT, og ser den helt i tråd med firmaets slogan: “En verden for børn…” Vi håber, at vi indimellem vil være i stand til at modtage donationstøj til de nigerianske børnehjem fra IdaT, og vi kan kun opfordre til at gå på opdagelse i hele den zoologiske have her.

 

Hjælpearbejde

NigeriaForeningen vil gerne være med til at sætte fokus på organisationen SteppingStones arbejde i Nigeria. Som den eneste udenlandske NGO i Nigeria arbejder Steppingstones dedikeret med problematikkerne omkring “børnehekse” – en problematik og et fænomen, der desværre er udbredt i mange lande i bl.a Afrika og herunder også Nigeria.

Der kan læses meget mere om SteppingStonesNigeria, deres arbejde og indsatsområder på deres hjemmeside www.steppingstonesnigeria.org

 

 

Det er muligt både som enkeltperson og som firma eller virksomhed at gå ind og støtte SteppingStonesNigeria økonomisk. Der kan støttes med et valgfrit månedligt beløb eller med engangsbeløb. Herudover kan der via SteppingStones hjemmeside læses om andre mulige støttetiltag, der ikke koster penge, men blot lidt af jeres tid. Læs mere på Steppingstone´s hjemmeside.

NigeriaForeningen kan kun opfordre til støtte af SteppingStones engagement i Nigeria – SteppingStonesNigeria er en organisation, der gør en meget betydelig forskel for mange af Nigeria´s udsatte børn.