Medlemsskab

Uden mad og drikke….

For at få NigeriaForeningen til at løbe rundt, er det nødvendigt med lidt penge i kassen. Pengene går primært til NigeriaForeningens årlige træf for medlemsfamilierne. Herudover vil der være en mindre post til selve driften af foreningen og foreningens hjemmeside.

Kontingent

Kontingent for medlemsskab af NigeriaForeningen fastsættes på den årlige generalforsamling. Pr. 1. januar 2015 er kontingentet fastsat til kr. 250,- årligt for medlemsfamilier. Familier der indmelder sig i NigeriaForeningen efter 30. juni betaler ½ kontingent i indmeldelsesåret.

Kontingentet opkræves medlemsfamilier i februar måned. Se iøvrigt NigeriaForeningens vedtægter.

Foreningens konto til kontingentindbetaling:  Reg.nr. 1436 Kontonr. 6883791183

Indmeldelse og udmeldelse

Indmeldelse og udmeldelse i NigeriaForeningen foregår ved at sende en mail til foreningens kontaktperson Karina Kjær her.