Om foreningen

Historie

NigeriaForeningen blev en realitet på den stiftende generalforsamling afholdt den 27. september 2009.

Bestyrelsen

Bestyrelsen i NigeriaForeningen ser pr. 25. maj 2013 ud som nedenstående.

Vi har i bestyrelsen valgt at organisere os i en ”flad struktur”  – d.v.s at vi har opdelt bestyrelsesarbejdet i arbejdsområder, der hver især er delt ud på de enkelte bestyrelsesmedlemmer. Overordnet ser ansvarsområderne aktuelt således ud:

Formand Mette Jørgensen, ansvarlig for generalforsamling, udsendelse af materiale i.f.m generalforsamling m.m. mail
Næstformand Vivian Hasling Bang, ansvarlig for websiden sammen med Ester, referent ved diverse møder mail
Kasserer Anne Knudsen, regnskab- og budgetansvarlig samt tovholder på kommunikation med bank, A&S, revisor m.m. mail
Kontaktperson Vibeke Mathiasen, kontaktperson for foreningens såvel kommende som eksisterende medlemmer. Opdatering af medlemsliste m.m. mail
Webmaster Ester Schiermer, ansvarlig for websiden sammen med Vivian. Idéudvikling og vedligeholdelse af foreningens sponsorprojekter. Kontaktperson i.f.t AC Børnehjælp og LIFE. mail
Menigt medlem Pernille Diemer, ansvarlig for bestyrelsens beretning mail
Menigt medlem
Lotte Grundsted Nielsen, medansvarlig for træf-tilrettelæggelse, underholdning til træf m.m. mail
Menigt medlem Karina Kjær, mødeleder i.f.m bestyrelsens møder, medansvarlig for træf-tilrettelæggelse, underholdning m.m. mail
1. og 2. suppleant Mikkel Bremer / Hanna Ewais
Revisor Thomas Ravnholm