Ud- og hjemrejse

AC Børnehjælp samarbejder med FDM-Travel i Viborg, der i flere år har arrangeret adoptantrejser. Her forbooker AC Børnehjælp en rejse, når det forventede udrejsetidspunkt kendes, med mindre ansøgerne meddeler AC Børnehjælp, at de ønsker at benytte et andet rejseselskab. Det står ansøgerne helt frit for at vælge en anden rejsearrangør end FDM-travel i Viborg.

Husk i så fald altid at bestille billetter med en såkaldt “åben” ud- og hjemrejse og oplys altid AC Børnehjælp om hvilket flyselskab, flynummer og ankomsttidspunkt, der er aktuelt, såfremt en anden rejsearrangør end FDM-Travel benyttes.

Det er vigtigt altid at bestille/konfirmere pladsreservation/udrejsedato og eventuelle andre detaljer vedrørende billetterne med det valgte flyselskab, så snart der foreligger en præcis udrejsedato. Børn under 2 år får ikke eget sæde i flyet, men her kan bestilles en lift (“cradle”) i flyet til hjemturen, som barnet kan sove i.

Der flyves med Lufthansa, KLM og Air France til Nigeria, og der er daglige afgange (2008) med alle tre selskaber.

Prisen for returbilletter udgør alt efter sæson ca. 20- 25.000,- kr. for to voksne incl. alle lufthavnsskatter. Hjemrejsebillet til børn under 2 år koster ca. 1- 2000,- kr. og børn over 2 år ca. 7- 10.000,- kr.
Forhør dog altid FDM-Travel om de senest opdaterede priser og afgange.

Det er vigtigt at sikre sig, at hjemrejsebilletten til jeres barn lyder på barnets danske navn, da det er det danske navn, der vil komme til at stå på såvel den nigerianske fødselsattest som i det nigerianske pas udsted til jeres barn i Nigeria.

Ønsker I selv at arrangere rejsen, kan der sammenlignes priser og muligheder bl.a her:

 • Flybillet.dk
 • Kelkoo
 • Flying Office

Inden udrejsen skal den nigerianske ambassade i Stockholm anmodes om udstedelse af visum. Eventuelt medrejsende større søskende skal også have deres eget visum. Vær opmærksom på at jeres pas i forbindelse med visum-ansøgningen skal være gyldigt i mindst 6 måneder efter tilbagerejsen til Danmark. Beløbet til visum løber op i ca. kr. 1400,- for 2 voksne og for eventuelt medrejsende søskende koster en visumudstedelse ca. kr. 410,-

Fra Danmark anmodes ligeledes så hurtigt som muligt om Laissez-passer til det barn, man skal hente. Laissez-passer er et ”nødpas”, der udstedes i et samarbejde med jeres respektive region og Region Hovedstaden. Heri får barnet trykt sin opholdstilladelse i Danmark og med Laissez-passer´et i hånden, vil I kunne få jeres barn med ind i Europa og Danmark. Såfremt barnets Laissez-passer ikke når at være færdigt inden afrejse, vil AC Børnehjælp sørge for at eftersende det med kurer-post til jer i Nigeria.

Kufferter kan forsvinde undervejs eller blive forsinket – sådan er det hver gang man tjekker sin bagage ind til en rejse. Sørg derfor altid for at have mindst et sæt pænt tøj til jer og jeres barn, rejseapoteket, evt. lidt af barnets gaver etc. med i håndbagagen – så er man dækket lidt ind, hvis uheldet skulle være ude. Alt kan købes i Nigeria, men det er rart nok at have lidt forsyninger til de første dage sikkert placeret i håndbagagen.

Bær også altid i håndbagagen:

 • Jeres pas med istemplet visum
 • Alle papirer vedrørende jeres barn
 • Laissez-passer til jeres barn
 • Eventuel post fra AC Børnehjælp til AC Børnehjælps kontaktpersoner

Det er hændt, at adoptanter allerede ved udrejse har solid overvægt. Det kan vise sig at være ret dyrt. Nogle adoptanter har dog erfaret, at ordet ”adoption” kan fremtrylle en vis forståelse for overvægten hos indtjekningspersonalet, men som udgangspunkt skal man regne med at betale for eventuel overvægt. Paraplyklapvogne kan medtages gratis og tæller ikke med i bagagens samlede vægt. Husk at alt kan købes i Nigeria.

I flyet vil I få udleveret forskellige formularer, som skal udfyldes på engelsk inden ankomsten til Nigeria.

Ligeledes vil I ved udrejse i lufthavnen i Lagos blive bedt om at udfylde formularer på engelsk.

Murtala Muhammad Airport Lagos

Ved udgangen fra Lagos lufthavn kan I blive bedt om at fremvise ”tags” – dette er jeres bagagekvitteringer, og kontrollører sikrer sig herved, at strips på jeres bagage stemmer overens med jeres bagagekvitteringer på flybilletterne. Dette er til for at sikre, at den bagage I forlader lufthavnsområdet med, rent faktisk også tilhører jer.

Udenfor lufthavnen vil I blive mødt af en chauffør, der står med et skilt med jeres navne på. Han vil køre jer til jeres hotel/pension. I skal regne med 1-2½ times kørsel til hotellet/pensionatet alt efter trafikforholdene i Lagos på jeres ankomsttidspunkt.

Hvis jeres hjemrejsetidspunkt ændres i Nigeria, er det vigtigt at få påskrevet jeres billetter ved det luftfartsselskab, I benytter. LIFE kan eventuelt være behjælpelige hermed.

Selv om I hjemmefra har bestilt og betalt for en såkaldt ”åben ud- og hjemrejsebillet” kan I alligevel risikere i Lagos Lufthavn at blive bedt om at betale et gebyr p.g.a ændret hjemrejsetidspunkt. Dette gebyr kan løbe op mod kr. 2000,- og betalingen skal gerne foregå i USD. I skal i så fald altid bede om en kvittering på det betalte beløb, og ved ankomst til Danmark vil I være berettigede til at få refunderet hele det betalte gebyrbeløb. Benyttes FDM-travel i Viborg sendes kvitteringen blot til jeres kontaktperson der, der så vil kræve pengene retur hos det benyttede flyselskab. Man må være forberedt på en betydelig ekspeditionstid hos det benyttede flyselskab, inden pengene refunderes.

I Lagos lufthavn vil jeres bagage blive vejet ved udrejse, og I kan risikere, at man vil gå meget op i, at hver kuffert ikke vejer over de 20 kg, der står påtrykt på billetterne. Uafhængigt af at reglerne egentligt i teorien er nogle andre. Sørg derfor for på forhånd at have fordelt jeres bagage i kufferterne, så hvert stk. indtjekket bagage tilnærmelsesvis vejer op mod 20 kg.

I vil kunne komme ud for, at kontrollanter i lufthavnen kan finde på at klassificere købte souvenirs som ”antikke kunstgenstande” eller som varer, der skal fortoldes eller er ulovlige at tage med ud af landet. Betragt det som en måde, hvorpå kontrollanten (om end ulovligt) søger at øge den ofte meget beskedne løn, vedkommende modtager. Hav derfor størstedelen af jeres penge skjult og hav en lille ekstra pung med ganske få hundrede Naira, som I kan vise frem. Man kan som bekendt ikke plukke hårene af en skaldet! Prøv at betragte fænomenet som en handel svarende til den, I har oplevet på de nigerianske markeder. Hvis overhovedet muligt, så bed sælgerne på markederne om at skrive en kvittering til jer på de købte genstande – dette kan også være en måde at forsøge at gardere sig selv på.

I vil ofte opleve at blive mødt af lokale, der tilbyder at guide jer igennem lufthavnen, bære bagage etc. De er ofte en stor hjælp, men kan forlange beløb på op mod 100 dollars for deres service. Giv dem efter endt arbejde, hvad I finder rimeligt for deres hjælp. Oplys dem om, at en månedsløn i Nigeria ligger langt under 100 USD – dette vil få de fleste til at takke for et betydeligt mindre beløb.

Det lille rejse-apotek

Nedenstående skal ses som inspiration til præparater, der kan være rare at have med hjemmefra. Afklar altid med jeres egen læge, hvad der måtte være nødvendigt for jer/jeres barn.

 • Malaria-piller
 • Forebyggende medicin mod diarré (Paraghurt)
 • Stoppiller ved diarré
 • Revolyt (saltstabiliserende efter f.eks diarré eller væsketab grundet høje temperaturer)
 • Smertestillende piller – evt. børnepanodil i stikpilleform til barnet
 • Kløestillende creme til efter insektstik
 • Gå-væk-myg
 • Brintoveriltegelé til behandling af små-bylder
 • Penicillin-salve til behandling af små-infektioner i sår
 • Børnevitaminpiller samt D-dråber
 • Solcreme med høj faktor
 • Aftersun
 • Afhængigt af barnets alder zinksalve eller børnepudder
 • Uparfumeret creme – børnenes hud er som oftest meget tør, så vælg en god fed creme
 • Evt. fnatmiddel
 • Evt. NIX lusemiddel samt tættekam

 

 

Malaria-forebyggelse er essentiel i Nigeria. LIFE anbefaler også at opstarte forebyggende behandling mod malaria hos ens barn, når man har fået barnet overdraget. Børnemalaria-piller findes aktuelt (2008) kun i form af tabletterne Malarone, og disse børnemalariapiller må kun gives til børn, der vejer over 10 kg. Læs evt. om malaria-forebyggelse her og rådfør jer altid ved egen læge m.h.t malaria-forebyggelse. Vær opmærksom på, at mange myg i Lagos og det sydlige Nigeria er resistente overfor malaria-midlet Klorokin.

Vaccinationer

Ved indrejse til Nigeria anbefales det et være vaccineret mod:

 • Gul feber (denne vaccine er påkrævet ved indrejse til Nigeria, og myndighederne i Nigeria kan kræve at se bevis for vaccinationen. Husk derfor vaccinationskort. Vaccinen skal være givet mindst 10 dage FØR indrejse og beskytter i 10 år)
 • Stivkrampe / difteri (vaccinen beskytter i 10 år)
 • Hepatitis A – eventuelt kombineret med Hepatitis B. (Vaccinen beskytter efter første injektion i 1 år og efter 2. injektion i 25 år)
 • Meningokok-meningitis omfattende A- og C-typerne. Kan eventuelt udvides til også at omfatte typerne Y og W135. (Vaccinen beskytter i 3 år)

 

 

Forhør altid ved jeres egen læge vedr. vaccinationer. Vær i god tid med vaccinationerne – de dækker alle i mange år fremover, så der er ingen grund til at vente til sidste øjeblik med at få dem. Der kan være penge at spare ved at undersøge priserne for vaccinationerne hos de forskellige udbydere. Læs eventuelt mere om vaccinationerne ved statens seruminstitut på adressen: www.ssi.dk