Nigeria

Geografi

Nigeria er beliggende i Vestafrika og grænser op til landene Benin, Niger, Tchad og Cameroun. Mod vest har landet ikke mindre end 800 km kyststrækning mod Atlanterhavet.

Nigeria, som vi kender det i dag, udgør et landområde på ikke mindre end 923.773 km2, hvilket gør det til et af de største lande i Afrika. Til sammenligning udgør Danmark 43.000 km2.

Nigeria har på grund af sin størrelse en meget varieret natur. Mod nord findes den tørreste del af landet p.g.a den varme vind fra Sahara: Harmattan. Bevoksningen her er overvejende savanne og der dyrkes bomuld og jordnødder til eksport.

Den centrale del af landet dækkes også af savanne og er den del af landet, der er tyndest befolket.

Den sydlige del af landet er lavtliggende og udgøres primært af store områder med regnskov. Det er her størstedelen af Nigerias befolkning er bosat. Her dyrkes kakao og oliepalmer og det er også her Nigerias sorte guld udvindes – olien.

Nigeria er også et vigtigt center for plante-og dyreliv. Det er alment anerkendt, at området omkring Calabar i Cross River State har verdens største mangfoldighed af sommerfugle, ligesom Bore-aben kun her (og i nabolandet Cameroon) kan findes levende vild i naturen.

Nigeria gennemstrømmes af 2 store floder: Niger og Benue, der groft sagt deler kystområdet i to: Den østlige del omkring Port Harcourt, hvor olieproduktionen er centreret, og den vestlige del omkring byerne Lagos og Abidjan, hvor industrien er centreret.

Klima

Selv om Nigeria er beliggende i troperne, varierer dets klima fra tropisk ved kysten til sub-tropisk længere inde i landet. Der er to markante årstider: Regntiden, der varer fra april til oktober, og den tørre sæson, der varer fra november til marts.

I de kystnære områder mod syd vil temperaturen ligge på omkring 37° C, mens den i det tørre nord kan nå de ekstreme 45° C. Den årlige gennemsnitstemperatur ved hav-niveau er ca. 27° C. De varmeste måneder er marts og april, og her vil temperaturen mange steder konstant ligge mellem 40 og 45° C.

Klimatabel for Lagos:

Folket

Nigeria er berømt for sin enorme befolkning på omkring 145 millioner mennesker – det er den største nationale befolkning på det afrikanske kontinent. Landet har gennemgået en eksplosiv befolkningstilvækst og anses for at have et af de højeste vækst- og fødselstal i verden. En ud af hver 4. afrikaner udgøres i dag af en nigerianer.

Nigeria har mere end 250 rene etniske grupper – alle med forskellige sprog og skikke. Dette gør Nigeria til et land med en rig etnisk mangfoldighed.

De absolut største etniske grupper udgøres af Haussa´erne og Fulani´erne i nord, Igbo´erne i sydøst og Yoruba´erne i sydvest. Andre store etniske grupper er Tivi´erne, Ibibio´erne, Ijaw´erne, Kanuri´erne, Nupe´erne og Gwari´erne.

Der findes herudover et lille mindretal af briter, amerikanere, kinesere, japanere, syrere, libanesere samt flygtninge fra andre Vest- og Østafrikanske lande. Disse mindretal lever primært i de større byer som Lagos og hovedstaden Abuja eller arbejder i Niger-deltaet for de store olieselskaber.

Generelt er sundhed, sundhedspleje og de generelle levevilkår i Nigeria dårlige, hvilket også afspejles i en gennemsnitslevealder på under 50 år. Kun lidt over halvdelen af den nigerianske befolkning har adgang til rent drikkevand og ordentlige sanitære forhold.

Nigeriansk kvinde på sundhedsklinik med sit barn

Positivt er det, at antallet af HIV- og AIDS-ramte i Nigeria sammenlignet med andre afrikanske lande er meget lavt.

Sprog

Det officielle sprog i Nigeria er engelsk og herudover er de 3 vigtigste stammesprog Yoruba, Hause-Fulani og Igbo.

Pidgin English (eller Kineserengelsk), der er en blanding af det engelske sprog og flere stamme-sprog, tales og forstås af næsten alle nigerianere, men kan være lidt af en udfordring for bl.a danske besøgende i landet. Bliver I mødt af sproget på gaden eller under handel på markederne i Nigeria, så kast jer ud i det, for det vil give jer de sjoveste oplevelser med på vejen.

Ud over de mange stammesprog findes der mere en 374 dialekter indenfor de etniske grupper.


Sproglig kort over Nigeria, Cameroun og Benin

Den nigerianske valuta

Valutaen i Nigeria hedder Naira (NGN), og sedler findes med den pålydende værdi af 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 og 1000 Naira.

100 Naira svarer ca. til kr. 4,35 (september 2008 tal).

Du kan selv omregne valuta her.

Nigerias nationalsymboler

Det nigerianske flag blev udformet af Taiwo Akinkunmi i 1958 og blev i 1959 valgt blandt 2870 forslag i en konkurrence om at skabe landets kommende nationale flag-symbol. Flaget blev officielt hejst første gang kl. 12.00 den 1. oktober 1960 på Nigerias uafhængighedsdag.

Flaget er opdelt i 3 lige store vertikale dele i farverne hvid og grøn. Den grønne farve repræsenterer landbruget og den hvide farve enhed og fred.

Den nigerianske nationalsang lyder:

Arise, O compatriots,
Nigeria’s call obey
To serve our fatherland
With love and strength and faith
The labor of our heroes past
Shall never be in vain
To serve with heart and might
One nation bound in freedom,
Peace and unity. Oh God of creation,
Direct our noble cause
Guide our leaders right
Help our youths the truth to know
In love and honesty to grow
And living just and true
Great lofty heights attain
To build a nation where peace
And justice shall reign.

Klik her for at høre Nationalsangen.

Det nationale æresløfte lyder:

I pledge to Nigeria my country
To be faithful, loyal and honest
To serve Nigeria with all my strength
To defend her unity and uphold her honor and glory
So help me God.

Det nigerianske motto lyder:

Unity and Faith, Peace and Progress
(Enhed og tro, fred og fremskridt)

Det nigerianske våbenskjold:

Det sorte skjold repræsenterer den frugtbare jord, mens de sølvskinnende bånd symboliserer floderne Niger og Benue, der udgør de vigtigste indre vandveje i landet.

Coctus spectabilis er en farverig blomst, der vokser vildt i Nigeria, og denne er afbilledet nederst i våbenskjoldet på en baggrund af nationalfarverne grøn og hvid.

Ørnen står for styrke og de to heste symboliserer værdighed.

Det nigerianske motto: ”Unity and Faith, Peace and Progress” er indskrevet nederst på våbenskjoldets banner.

Lagos

Her vil der snart være lidt tekst at finde om Lagos…