Børnehjemmene

Lagos State

LIFE samarbejder aktuelt med flere børnehjem i Lagos. Indtil videre er der kommet børn til Danmark fra følgende børnehjem: Hearts of Gold Hospice, Living Fountain, Arrows of God og Sought after Women and Children Foundation.

I det følgende vil I kunne læse lidt om de enkelte børnehjem.

Hearts of Gold Hospice anno 2007

Det gamle Hearts of Gold Hospice lå i den østlige del af Lagos og omkring 1½-2 timers kørsel fra Sallera´s House på en god dag i Lagos-trafikken. Børnehjemmet lå (efter nigeriansk standard) i et middelklasse-kvarter, men med danske øjne så omgivelserne fattige ud. En hullet grus-vej med butikker i småskure ledte frem til børnehjemmets port.

 

Hearts of Gold skimtes til venstre i billedet

 

Der var plads til ca. 20 børn på det gamle Hearts of Gold Hospice, og ud over at være hjem for børn, der kunne frigives til adoption, fungerede Hearts of Gold også som hjem for handicappede børn samt børn med fødselsskader. I udkanten af Lagos by har Hearts of Gold Hospice en mindre satelit af børnehjemmet, hvor HIV-smittede børn bor. Det kunne være ret overvældende at sidde på lederen Mrs. Adedoyin´s kontor, hvor der hang billeder af de syge børn.

Selv om der ikke var meget fysisk plads på det gamle Hearts of Gold Hospice, var der stort hjerterum. Selve børnehjemmet havde en lille cementbelagt forgård med indgangsdør til et depotrum samt lederes Mrs. Adedoyin´s kontor. Fra kontoret gik man ind i børnehjemmets opholdsrum  og herfra var der adgang til soverummet for de større børn samt soverummet for babyerne. Både de større børn og babyerne sov i køjesenge. Der var mange plejere ansat på Hearts of Gold Hospice, og der blev arbejdet i 3-holdsskift.

 

 

LIFE´s medarbejder Chinasa og børnene på det gamle Hearts of Gold under en hyggestund i det fælles opholdsrum.

 

De beskedne fysiske rammer begrænsede selvfølgelig børnene, og aktiviteter foregik meget i form af musik, hvor børn og plejere sang og dansede. Børnene kender de almindelige engelske sanglege og sange. De større børn dansede også meget til børnehjemmets TV, der altid var indstillet på MTV-kanalen. Der blev øvet hip-hop-manøvrer og rappet til. Om søndagen fik børnehjemmet besøg af den lokale præst, og det var en oplevelse at besøge børnehjemmet på en søndag, for en sådan gudstjeneste gik ikke stille af sig. For de større børn var der desuden skolegang, og fra ca. 3 års alderen kørtes børnene i børnehjemmets bus til en nærliggende privatskole, hvor de modtog undervisning. Det var desuden en del af de større børns hverdag, at de hjalp til med praktiske gøremål på børnehjemmet.

Der arbejdedes i 2007 på at udvide rammerne på Hearts of Gold med nye lokaler i tilknytning til det eksisterende børnehjem.

HEARTS OF GOLD ANNO 2010

2010 skulle blive året, hvor Hearts of Gold endelig kunne udvide de før så beskedne rammer og slå dørene op til et helt nyt og meget stort børnehjem med rigtig mange af de faciliteter, der manglede på det gamle Hearts of Gold.

Se børnehjemmets hjemmeside her.

 

Mrs. Adedoyin – leder af Hearts of Gold Hospice

De første børn fra det nye Hearts of Gold er i december 2010 blevet forenet med deres forældre i Lagos. Der kan ca. bo mellem 40 og 50 børn på det nye Hearts of Gold.

I maj 2012 besøgte et bestyrelsesmedlem fra NigeriaForeningen det nye Hearts of Gold, og det var en glæde at se alle de nye muligheder, det nye og meget store børnehjem gav børnene. Stueetagen er indrettet med kontorer og mødelokaler, mens førstesalen er indrettet med sovesal, træningslokaler og fællesarealer for børnene. På tagetagen er der lavet en indhegnet fodboldbane til børnene, så de har mulighed for også at være ude. Der er nu rig mulighed for udfoldelse og de handicappede børn, der bor på børnehjemmet, har nu også mulighed for træning i en sal med gummimåtter og det var dejligt at se børnene i de nye og klart forbedrede rammer. Dagligdagen er fortsat struktureret som på det gamle Hearts of Gold (se ovenfor) og der arbejdes også fortsat i 3-holds-skift.

Det nye og store Hearts of Gold anno 2010

Living Fountain

Living Fountain adskiller sig en del fra de gængse nigerianske børnehjem. Blot det at der er tale om en helt ny bygning i et rigt og pænt kvarter, er i sig selv lidt anderledes.

 

Living Fountain set udefra

 

Living Fountain ledes af Lady Berthy. Hun er gift med en bankdirektør for en stor international bank, og hun har ejet sin egen computervirksomhed. I november 2007 opfyldte hun dog sin livsdrøm med åbningen af et børnehjem, der skulle kunne tilbyde alt det, et barn har brug for.

Living Fountain ligger i en 2-etagers villa med pæne store værelser. På hvert værelse bor en plejer, og hver plejer har (afhængigt af børnenes alder) mellem 3-5 børn at tage vare på. Det at plejerne bor på børnehjemmet gør, at børnene i det daglige har en primær kontaktperson og at de nærmest indgår i små værelsesopdelte “familier”.

 

Plejer med barn på Living Fountain

 

Da Lady Berthy ikke har en socialfaglig baggrund er hun meget opsat på at lære mere nyt om socialt arbejde med børn og udbygge viden og erfaringer på området i samarbejde med både LIFE og AC Børnehjælp.
Har I hentet barn på børnehjemmet Living Fountain og har lyst til at skrive lidt mere om børnehjemmet her til hjemmesiden samt måske bidrage med billeder derfra, hører vi meget gerne fra jer. Kontakt os her.

Arrows of God

Arrows of God er et større børnehjem, der huser 150 børn i alderen 0-18 år. Herudover er der en skole tilknyttet børnehjemmet, hvor også 60 fattige børn fra lokalområdet går.
Arrows of God ledes af Mrs. Ogo – en tidligere oberst i den Nigerianske hær og oprindeligt leder af The Nigerian Army School of Nursing and Midwifery.

 

Mrs. Ogo – leder af Arrows of God

 

Arrows of God drives på baggrund af en kristen grundholdning, og de større børn på stedet får pålagt små opgaver afstemt efter deres alder. Opgaven må aldrig overstige, hvad man ville forvente at et barn i den aldersgruppe ville blive bedt om at hjælpe med til i en almindelig nigeriansk familie. Opgaverne kan være at give et bestemt barn flaske hver aften, at bade det, at hjælpe til i køkkenet og med rengøring eller lignende. Det er vanskeligt at drive så stort et børnehjem, så også herfor får de større børn opgaver.

Der er også en del volontører på Arrows of God, der bl.a hjælper til med lektiehjælp og andre aktiviteter for børnene. Også UNICEF har etableret et samarbejde med Arrows of God, og også herfra kommer et lille korps af lektiehjælpere hver lørdag for at yde ekstra hjælp til de børn, der har brug for dette.

Arrows of God har deres egen hjemmeside med bl.a billeder fra børnehjemmet. Hjemmesiden kan ses her.

Har I hentet barn på børnehjemmet Arrows of God og har lyst til at skrive lidt mere om børnehjemmet her til hjemmesiden samt måske bidrage med billeder derfra, hører vi meget gerne fra jer. Kontakt os her.

Sought after Women and Children Foundation

Dette er det nyeste børnehjem, AC Børnehjælp har indgået samarbejde med. Børnehjemmet Sought after Women and Children Foundation i Lagos har deres egen hjemmeside, der kan ses her.

 

Porten ind til børnehjemmet “Sought after Women and Children Foundation”.

Børnehjemmet ligger i bydelen Adja i Lagos by. Det ligger i et fattigt kvarter, 17 km fra Elvira Salleras hus, og det tager, alt efter trafik, mellem 20 minutter og 3 timer at nå frem.

Hjemmet drives af ægteparret Oyaide Silver. Carol Silver og hendes mand bor med deres tvillinger i et hus, der ligger i forbindelse med børnehjemmet. De har begge tidligere arbejdet i bankverdenen og olieindustrien, men har nu helliget sig deres arbejde for forældreløse børn, kirken, misbrugte og mishandlede kvinder samt tidligere prostituerede.

Carol Oyaide og hendes mand

Der er 3 faste plejere på børnehjemmet, og derudover kommer der jævnligt besøg af hhv. en socialrådgiver og en sygeplejerske.

Både børnehjemmet og det område, det ligger i, er meget fattigt. Huset er inddelt i 2 etager, og på begge etager er der hhv. 1 køkken, 1 badeværelse, 1 toilet samt 3 værelser. Den nederst etage er til de mindste børn, og den øverste etage er til de store børn. Der er meget lidt udenomsplads til børnehjemmet, men der er dog et gyngestativ på bagsiden af børnehjemmet. Der er ca. 15-20 børn på børnehjemmet. De fleste af børnene går i den lokale skole, som ligger kun 5 minutters gang fra børnehjemmet. På Sought After Women and Children gør man især en stor indsats for, at de ældre børn kan få en familie gennem adoption. Alle de større børn har daglige opgaver – de hjælper med madlavning, opvask, tøjvask m.m.

Udsigt fra børnehjemmetUdsigt fra børnehjemmet

Det er Mrs. Silvers klare mål, at alle børn hver dag taler og har kontakt med en voksen, at børnene føler sig, som en del af en stor familie samtidig med, at børnene ved, at de kun skal være der midlertidigt, da målet er at finde adoptivfamilier eller plejefamilier til alle børnene. Desværre svarer målet, hverken den med at finde en familie eller den daglige voksenkontakt, ikke altid til virkeligheden

Alle børn bliver opdraget i en kristen tro og livsførelse. Der lægges vægt på, at kommende adoptanter er kristne og medlem af et trossamfund – f.eks den danske folkekirke. Alle de større børn – fra 3-4 år – er hver søndag i søndagsskole, hvor de synger og lærer bibelhistorier.

Adopterer man fra Sought After Women and Children, viser Mrs. Silver gerne rundt på skolen, og man er mere end velkommen til at deltage i gudstjeneste i deres kirke om søndagen og se børnenes søndagsskole. Begge dele er store oplevelser og giver et godt indblik i ens barns hverdag.

 

Der er meget vasketøj med mange børn…

 

Cross River State

Samarbejdet med Cross River State er det nyeste samarbejde, AC Børnehjælp har i Nigeria, og erfaringerne derfra er derfor også endnu noget begrænsede, men der er bl.a hentet børn på det statslige børnehjem Motherless Babies Home Uwase i Calabar.

Motherless Babies Home Uwase i Calabar

Motherless Babies Home Uwase i Calabar beskrives som et, efter forholdene, ganske fint børnehjem. Der er (som på mange af de andre nigerianske børnehjem) ikke meget legetøj, men man fornemmer, at der er meget styr på tingene og ikke mindst, at der er hjerterum til alle børnehjemmets børn.

 

Børnehjemmet Motherless Babies Home Uwase i Calabar set udefra.

Børnehjemslederen på Motherless Babies Home Uwasa

 

 

Såfremt I har erfaring med andre børnehjem i specielt Cross River State og/eller tilføjelser/rettelser til ovenstående og har lyst til at fortælle lidt om disse til brug for hjemmesiden her, hører vi meget gerne fra jer. Ligeledes hvis I måtte have yderligere billeder fra de forskellige børnehjem. Klik her