Foreningens politikker

Politik vedr. besøg fra samarbejdspartnere i Nigeria under officielle begivenheder i NigeriaForeningens regi samt politik vedr. økonomi.

Hvis man fjerner k´et i ordet ”politik” herover, står der politi! Det ønsker bestyrelsen i Nigeriaforeningen ikke at være, men…

Både ved officielle og private besøg af samarbejdspartnere og myndighedspersoner fra Nigeria i Nigeriaforeningssammenhæng, åbnes der op for en del dilemmaer. Primært på baggrund af, at man som tilmeldt AC Børnehjælp og aktivt på ventelisten til Nigeria underskriver en kontrakt, hvor man indvilger i at afstå fra enhver form for kontakt med myndighedspersoner eller samarbejdspartnere i Nigeria, så længe man står på ventelisten og ikke har hentet sit barn hjem.

Nigeriaforeningen er en forening for alle med interesse i adoption fra Nigeria, og dermed kan foreningen (forhåbentlig) også forvente at have medlemmer, der aktivt står på venteliste til Nigeria. Nigeriaforeningen hverken kan – eller ønsker – at sætte disse familier i en situation, hvor de konflikter med deres kontrakt med AC Børnehjælp ved at deltage i officielle træf-sammenhænge i NigeriaForeningsregi.  Samtidig velkommer Nigeriaforeningen også interessen fra samarbejdspartnere og myndighedspersoner fra Nigeria i.f.t deltagelse i officielle NigeriaForenings-sammenhænge, og ser også denne mulighed helt i tråd med et af NigeriaForeningens formål: At udbrede viden om Nigeria og landets kultur til foreningens medlemmer og andre interesserede.

Vi har derfor i  bestyrelsen for NigeriaForeningen i samarbejde med AC Børnehjælp aftalt følgende politik på området:

AC Børnehjælp vil altid stå som værter for myndighedspersoner og samarbejdspartnere, når disse i.f.m et besøg hos AC Børnehjælp i Danmark måtte have mulighed for at deltage i officielle arrangementer i NigeriaForeningen.

Ved private besøg af myndighedspersoner eller samarbejdspartnere fra Nigeria inviterer NigeriaForeningen også gerne til officielle begivenheder i foreningsregi. Der inviteres også altid her en repræsentant fra AC Børnehjælp til at deltage.

Ved officielle begivenheder i NigeriaForeningsregi, hvor der ikke måtte deltage familier på venteliste, vil NigeriaForeningen have mulighed for at udvide besøget efter aftale med samarbejdspartnere og/eller myndighedspersoner fra Nigeria – her vil en repræsentant fra AC Børnehjælp ikke nødvendigvis kunne forventes at deltage i fuldt omfang.

Samarbejdspartnere og myndighedspersoner i Nigeria er af AC Børnehjælp indskærpet ikke at  drøfte konkrete sager, formidlingssituation eller andet vedr. adoption med foreningens medlemmer ved deltagelse i officielle NigeriaForenings-sammenhænge. Fra bestyrelsen i NigeriaForeningens side henstiller vi selvfølgelig vores medlemmer at gøre det samme, så alle oplysninger vedr. adoption fra Nigeria går gennem den givne sagsbehandler for Nigeria ved AC Børnehjælp.

Vi er rigtig glade for at kunne hilse samarbejdspartnere og myndighedspersoner fra Nigeria velkommen i NigeriaForeningens regi, men vi ønsker på ingen måde, at dette skulle kunne forplumre sagsforløb i.f.m adoption fra Nigeria eller på nogen måde danne basis for mistanke om, at usaglige hensyn skulle kunne spille ind på adoptionssagsforløb fra Nigeria. Dette beder vi jer derfor hjælpe os med ikke sker.

Sidst men ikke mindst:

Trods denne politik kan NigeriaForeningen stå i en situation, hvor det f.eks grundet sygdom, ferie eller andet hos en repræsentant fra AC Børnehjælp pludseligt ikke er muligt at have AC Børnehjælps deltagelse i officielle NigeriaForenings-sammenhænge. Bestyrelsen ønsker under sådanne omstændigheder ikke nødvendigvis at aflyse samarbejdspartnere eller myndighedspersoners deltagelse i officielle NigeriaForenings-sammenhænge – det ville simpelthen ikke synes rimeligt, når der er rejst så mange kilometer for en deltagelse heri. I sådanne situationer kan det derfor være nødvendigt at afvige fra dele af politikken på området, og det beder vi jer selvfølgelig om at have forståelse for.

Økonomi:

NigeriaForeningen er økonomisk uafhængig af besøg fra samarbejdspartnere eller myndighedspersoner fra Nigeria. Dette betyder, at NigeriaForeningen på ingen måde bidrager økonomisk af foreningens kapital til rejser til Danmark m.m. for samarbejdspartnere eller myndighedspersoner fra Nigeria – dette både når besøgene måtte ske i privat regi eller i officiel regi med AC Børnehjælp som værter.

Ved privat deltagelse af samarbejdspartnere eller myndighedspersoner fra Nigeria i Nigeria-træf-sammenhænge kan NigeriaForeningen dog tilbyde en overnatning på foreningens regning, såfremt det grundet træffet ikke er muligt for samarbejdspartnere eller myndighedspersoner fra Nigeria at fortsætte til privat indkvartering umiddelbart efter træf-deltagelsen.  På år hvor der ikke måtte deltage ventelistefamilier til Nigeria, kan bestyrelsen også efter nærmere aftale tilbyde samarbejdspartnere eller myndighedspersoner en eventuel overnatning på selve træffet.

NigeriaForeningen arbejder løbende med sponsorprojekter – se gerne under punktet “Sponsorprojekter” i øverste top-bjælke. Der er oprettet en seperat sponsorkonto og NigeriaForeningen har hermed vandtætte skodder mellem kontingentindbetalinger og indbetalinger til diverse sponsorprojekter. D.v.s at der ikke tages eller benyttes midler fra kontingentindbetalinger til sponsorprojekterne, men at disse to ting holdes adskilt. NigeriaForeningen garanterer også 100% til børnene – det vil sige at alle bidrag til sponsorprojekter går ubeskåret til de aktuelle formål. NigeriaForeningens bestyrelse forbeholder sig ret til at “omdirigere” midler mellem de aktuelle sponsorprojekter alt efter, hvor behovet skønnes størst.

NigeriaForeningen samarbejder med AC Børnehjælp i.f.t pengeoverførsler til Nigeria m.h.p at friholde NigeriaForeningen for direkte økonomiske interesser til såvel LIFE som specifikke børnehjem i Nigeria.

Bestyrelsen for NigeriaForeningen