Nyhedsbrev #5 fra Nigeriaforeningen april 2013

Selve foreningen

Vi har afholdt et bestyrelsesmøde, hvor vi tog hul på planlægningen af årets træf. I har forhåbentlig modtaget årets indbydelse. Skulle det ikke være tilfældet, så skriv til mettej64@gmail.com

HUSK: Deadline for tilmelding og betaling er  15. april 2013. Årets træf foregår på Alhage kolonien i weekenden den 24.-26. Maj 2013.

Foreningen tæller 33 familier. En lille nedgang, som vi vurderer skyldes det lave antal nye børn. Har jeres familie ændringer til jeres kontaktoplysninger, bedes I kontakte Yvonne Hegaard Hansen på yvonnehegaard@hotmail.com med ændringerne.

Foreningens hjemmeside

Vi ved vores hjemmeside stadig mangler opdatering og vi ville ønske det gik stærkere. Vi har dog lige været så heldige at modtage dejlige billeder og beskrivelser fra Cross River, som hjemmesiden nu er opdateret med. Har I også været afsted og sidder I inde med lysten til at dele ud af jeres informationer og erfaringer vil disse modtages med taknemmelighed. Hvis I har andre ideer til indhold til siden eller sidder inde med nye informationer i forhold til det der fremgår nu, så sig endelig til.

Kontakt Vivian Hasling Bang på vivianbang@yahoo.com eller yvonnehegaard@hotmail.com med forslag.

Samarbejdet med andre

Vi samarbejder stadig løbende med AC – primært om deltagelse i træf. Vores dialog om sponsorprojekter er strandet på manglende ressourcer hos AC.

Sponsorprojekter og donationer

Der er fortsat rig mulighed for at medbringe sponsortøj (og aktuelt også sponsor-sko) til Nigeria, idet der lige er lavet nye aftaler med flere af vores “gamle” børnetøjssponsorer, ligesom vi med glæde kan fortælle, at Ecco-koncernens Toosbuys Fond har set velvilligt på NigeriaForeningens ansøgning om støtte og begavet NigeriaForeningen med skønne sponsor-sko. De første sendinger af sko er allerede i Nigeria i staten Cross River, hvor de forhåbentlig gør god gavn 🙂

Der har været meget få henterejser det sidste lange stykke tid, men vi håber at der snart kommer et større ryk på listen – og skulle I stå i den lykkelige situation at skulle hente barn og har I plads i kufferten til sponsortøj eller sponsorsko, er I mere end velkomne til at kontakte Ester på allysimba1@gmail.com – så finder vi ud af det praktiske omkring det.

Synliggørelse af foreningens arbejde

Vores facebook-gruppe lever. Brug den endelig til de små fif eller gode ideer. Bestyrelsen vil også øve sig i at bruge den lidt oftere til informationer m.m. – det kunne bl.a være når der var nyt på hjemmesiden. Og har I input, ideer eller andet til bestyrelsen, så sig endelig til. Vi hører meget gerne fra jer.

Statsborgerproblematikken

På generalforsamlingen under årets Nigeria-træf 2012 blev der fra foreningens medlemmer rejst spørgsmål vedr. problematikken omkring vores børns dobbelte statsborgerskab. Problematikken er delt i to:

1) Flere af de nigerianske ambassader – herunder den nigerianske ambassade i Stockholm – opererer med et honorar for annullering af et nigeriansk statsborgerskab, såfremt man ikke måtte ønske dobbelt statsborgerskab for sit/sine børn. Vi er imidlertid i bestyrelsen for NigeriaForeningen via Elvira Salleras blevet oplyst om, at det ifølge gældende nigeriansk lovgivning ikke er muligt at få ophævet sit nigerianske statsborgerskab. I teorien åbner gældende nigeriansk lovgivning op for, at den til enhver tid siddende præsident kan foreligges – og tage stilling til – et ønske om ophævelse af et konkret statsborgerskab – i praksis er det dog ikke muligt at ophæve det nigerianske statsborgerskab, idet det formodes, at en til enhver tid siddende nigeriansk præsident vil anskue enhver nigeriansk statsborger som en ressource for landet, og dermed ikke have ønske om at ophæve det nigerianske statsborgerskab for en konkret borger.

Bestyrelsen i NigeriaForeningen kan og vil ikke tage stilling til, om familier med børn fra Nigeria skal betale for en såkaldt “ophævelse” af det nigerianske statsborgerskab via ambassaden i Stockholm, men vi ønsker hermed blot at oplyse om den lidt spegede problematik, så foreningens medlemmer selv kan tage stilling til, hvordan de måtte ønske at forholde sig.

2) Bestyrelsen i NigeriaForeningen har på anmodning fra medlemmer under generalforsamlingen 2012 søgt at undersøge konsekvenserne af ovennævnte, såfremt vores børn efter det fyldte 18. år måtte indrejse i Nigeria og under denne indrejse måtte komme til at stå i en situation, der måtte kræve de danske myndigheders hjælp.

Det har vist sig en tung vej at få et konkret svar tilbage fra de danske myndigheder, men efter gentagne rykkere siden den 12. august 2012 er det netop her i februar 2013 lykkedes at få svar fra Indfødsretskontoret under Justitsministeriet. Svaret er sakset ind herunder:

“Ved e-post af 12. august 2012, bragt i erindring den 2. oktober 2012 og den 13. januar 2013, har De anmodet Justitsministeriet om at oplyse, hvorvidt ministeriet vil kunne hjælpe adopterede børn, der måtte have behov for juridisk bistand som følge af deres dobbelte statsborgerskaber.

De har på vegne af Nigeriaforeningen blandt andet oplyst, at børn, der adopteres fra Nigeria ikke automatisk mister deres nigerianske statsborgerskab ved adoptionen, og at det heller ikke efterfølgende er muligt at blive løst. Dette kan skabe problemer under fremtidige besøg i Nigeria, idet børnene ikke vil kunne opnå bistand fra de danske myndigheder, skulle de få brug herfor.

Justitsministeriet kan generelt oplyse, at det er et grundlæggende element i dansk indfødsretslovgivning at begrænse tilfælde af dobbelt statsborgerskab i videst muligt omfang.

Uanset dette princip er ministeriet bekendt med, at både børn og voksne i visse situationer ikke mister deres hidtidige statsborgerskab og derved opnår dobbelt statsborgerskab.

Justitsministeriet er ikke i stand til at assistere i en sag om løsning fra hidtidigt statsborgerskab. Dette gælder uanset, hvilket statsborgerskab pågældende måtte have.

Ministeriet kan endvidere oplyse, at dobbelt statsborgerskab desværre indebærer, at de danske diplomatiske myndigheder formentlig ikke vil kunne yde hjælp over for myndighederne i det land, hvor en person også er statsborger.

Ministeriet skal dog henvise Dem til at tage kontakt til Udenrigsministeriet, som formidler bistand til danske statsborgere i udlandet. Hvis De har yderligere spørgsmål vedrørende dansk indfødsret, er De velkommen til at rette henvendelse til ministeriet på ny. De kan også benytte ministeriets hjemmeside på www.nyidanmark.dk.

Ministeriet skal beklage den sene besvarelse.”

Således er vores børn underlagt gældende dansk lovgivning vedr. dobbelt statsborgerskab – også selv om problematikken lige i forhold til Nigeria som skitseret ovenfor er lidt speget. Bestyrelsen i NigeriaForeningen er ikke bekendt med tilfælde, hvor der har været problemer i.f.m en indrejse i Nigeria for dobbelte statsborgere, men det er selvfølgelig ikke lig med en garanti for, at der ikke vil kunne opstå problemer. For familier der måtte ønske det, kan vi også henvise til muligheden for at tage kontakt til Udenrigsministeriet, der formidler bistand til danske statsborgere i udlandet – dette med henblik på at høre nærmere til deres eventuelle erfaringer indenfor de specifikke problemområder, man som familie eventuelt måtte være bekymrede for.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for Nigeriaforeningen

May 28, 2013 · ester · No Comments
Posted in: Uncategorized