Problematik vedr. dobbelt statsborgerskab

På generalforsamlingen under årets Nigeria-træf 2012 blev der fra foreningens medlemmer rejst spørgsmål vedr. problematikken omkring vores børns dobbelte statsborgerskab. Problematikken er delt i to, og vi vil herunder kort beskrive dem:

1) Flere af de nigerianske ambassader – herunder den nigerianske ambassade i Stockholm – opererer med et honorar for annullering af et nigeriansk statsborgerskab, såfremt man ikke måtte ønske dobbelt statsborgerskab for sit/sine børn. Vi er imidlertid i bestyrelsen for NigeriaForeningen via Elvira Salleras blevet oplyst om, at det ifølge gældende nigeriansk lovgivning ikke er muligt at få ophævet sit nigerianske statsborgerskab. I teorien åbner gældende nigeriansk lovgivning op for, at den til enhver tid siddende præsident kan foreligges – og tage stilling til – et ønske om ophævelse af et konkret statsborgerskab – i praksis er det dog ikke muligt at ophæve det nigerianske statsborgerskab, idet det formodes, at en til enhver tid siddende nigeriansk præsident vil anskue enhver nigeriansk statsborger som en ressource for landet, og dermed ikke have ønske om at ophæve det nigerianske statsborgerskab for en konkret borger.

Bestyrelsen i NigeriaForeningen kan og vil ikke tage stilling til, om familier med børn fra Nigeria skal betale for en såkaldt “ophævelse” af det nigerianske statsborgerskab via ambassaden i Stockholm, men vi ønsker hermed blot at oplyse om den lidt spegede problematik, så foreningens medlemmer selv kan tage stilling til, hvordan de måtte ønske at forholde sig.

2) Bestyrelsen i NigeriaForeningen har på anmodning fra medlemmer under generalforsamlingen 2012 søgt at undersøge konsekvenserne af ovennævnte, såfremt vores børn efter det fyldte 18. år måtte indrejse i Nigeria og under denne indrejse måtte komme til at stå i en situation, der måtte kræve de danske myndigheders hjælp.

Det har vist sig en tung vej at få et konkret svar tilbage fra de danske myndigheder, men efter gentagne rykkere siden den 12. august 2012 er det netop her i februar 2013 lykkedes at få svar fra Indfødsretskontoret under Justitsministeriet. Konklusionen i svaret er sakset ind herunder – medlemmer der måtte ønske at få tilsendt svarbrevet i sin fulde længde er velkomne til at skrive til Ester her.

“Justitsministeriet kan generelt oplyse, at det er et grundlæggende element i dansk indfødsretslovgivning at begrænse tilfælde af dobbelt statsborgerskab i videst muligt omfang.
Uanset dette princip er ministeriet bekendt med, at både børn og voksne i visse situationer ikke mister deres hidtidige statsborgerskab og derved opnår dobbelt statsborgerskab.

Justitsministeriet er ikke i stand til at assistere i en sag om løsning fra hidtidigt statsborgerskab. Dette gælder uanset, hvilket statsborgerskab pågældende måtte have.

Ministeriet kan endvidere oplyse, at dobbelt statsborgerskab desværre indebærer, at de danske diplomatiske myndigheder formentlig ikke vil kunne yde hjælp over for myndighederne i det land, hvor en person også er statsborger.”

For familier der måtte ønske det, henvises der iøvrigt til muligheden for at tage kontakt til Udenrigsministeriet, der formidler bistand til danske statsborgere i udlandet.

 

 

March 6, 2013 · ester · No Comments
Posted in: Uncategorized

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.