Nyhedsbrev fra Nigeriaforeningen # 4

April 2012

Bestyrelsen for Nigeriaforeningen vil stadig gerne informere vores medlemmer af foreningen om de ting, vi arbejder med J

Selve foreningen

Der er ikke sket det vilde i selve foreningen siden I har hørt fra os sidst. Vi har afholdt et bestyrelsesmøde, hvor vi tog hul på planlægningen af årets træf. I har forhåbentlig modtaget årets indbydelse. Skulle det ikke være tilfældet, så skriv til mettej64@gmail.com

HUSK. Deadline for tilmelding og betaling er 1. juni

Foreningen tæller 35 familier, hvoraf de 4 er på venteliste. Har jeres familie ændringer til jeres kontaktoplysninger, bedes I kontakte Yvonne Hegaard Hansen på yvonnehegaard@hotmail.com med ændringerne.

Foreningen overvejer at støtte sponsorarbejdet gennem arrangementer, der også kan tilbydes til ikke-medlemmer. Et godt forsøg ville være en god og respekteret foredragsholder indenfor adoptionsrelaterede emner. Det kigges der på og I hører mere, når et konkret arrangement er på vej.

Foreningens hjemmeside

Foreningen er endelig overgået fuldt og helt til det nye lay-out. Indholdet fra den gamle side er overført og så tager vi den derfra. Vi har stadig nogle forbedringsønsker til sidens indhold og arbejder os langsomt igennem disse.

Blandt andet mangler vi beskrivelser fra Cross River. Har I været afsted og sidder I inde med lysten til at dele ud af jeres informationer og erfaringer vil disse modtages med taknemmelighed

Hvis I har andre ideer til indhold til siden eller sidder inde med nye informationer i forhold til det der fremgår nu, så sig endelig til.

Kontakt Vivian Hasling Bang på vivianbang@yahoo.com eller yvonnehegaard@hotmail.com med forslag.

Samarbejdet med andre

Vi samarbejder løbende med AC – lige nu er det primært en dialog om sponsorprojekter – læs mere under næste punkt.

Sponsorprojekter og donationer

Der er fortsat rig mulighed for at medbringe sponsortøj på adoptionsrejser til Nigeria – henvendelse til Ester på allysimba@mail.dk ved mulighed og interesse herfor.

Foreningen har oprettet en særskilt konto til sponsorformål og har indsat den første store portion. Salget af tøj indbragte en del sponsorpenge til det kommende center for børnehekse.

Vores overvejelse omkring muligheden for specifikke sponsorater af børn er stadig i overvejelsesfasen – eller nærmere, afventer yderligere dialog med AC.

Vi har desuden ønsker til en form for støtte, der specifikt retter sig mod de børn, der har brug for støtte til livet efter børnehjemmet. En uddannelsesfond er en mulighed. Denne mulighed afventer yderligere dialog med AC.

Pt har vi mange jern i ilden og må desværre sande, at mange af dem er afhængig af AC’s ressourcer til at indgå i et samarbejde omkring projekterne. Vi forsøger at udvise nigeriansk tålmodighed og ihærdighed ;o)

Desuden har børnehjem i Cross River selv bedt om sponsortøj, hvilket AC medbragte på deres nyligt overståede rejse. Rart at mærke, at der er konkret efterspørgsel efter tøjet.

Synliggørelse af foreningens arbejde

Vores facebook-gruppe lever og får løbende nye medlemmer. Brug den endelig til de små fif eller gode ideer. Bestyrelsen vil også øve sig i at bruge den lidt oftere til informationer m.m. – det kunne bl.a være når der var nyt på hjemmesiden.

Og har I input, ideer eller andet til bestyrelsen, så sig endelig til. Vi hører meget gerne fra jer.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for Nigeriaforeningen

April 18, 2012 · vivian · No Comments
Posted in: Nyhedsbrev

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.